Ασφαλιστικές Υπηρεσίες


Η PAVLIDIS BROKERS δημιουργήθηκε για να παρέχει προς τους πελάτες της υπηρεσίες :

Οι εργασίες που παρέχουμε ενδεικτικά είναι:

Οι Κλάδοι Ασφάλισης που δραστηριοποιούμαστε καλύπτει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών σας αναγκών και ειδικότερα: 

Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες που συνεργαζόμαστε συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και αξιολογούνται συνεχώς από τις υπηρεσίες μας σχετικά με την φερεγγυότητά τους και την συμπεριφορά τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Η ασφαλιστική κάλυψη των εξειδικευμένων ασφαλιστικών κινδύνων (Ναυτιλία, Αεροπλοΐα, Περιβάλλον, Αστικές Ευθύνες, Μεγάλα Έργα, Επέκτασης Εγγυήσεων, Μεγάλες Αθλητικές & Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις κλπ) παρέχεται μέσω διεθνών συνεργασιών με μεγάλους οίκους (Brokers) του εξωτερικού.

Οι Μεγάλοι Εταιρικοί Πελάτες μας συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και είναι από τις πιο κερδοφόρες στο Κλάδο τους.