Εταιρεία


Η PAVLIDIS BROKERS είναι μία σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη Επιχείρηση Μεσιτών Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, η οποία ιδρύθηκε το 2011 από τον Ιωάννη Παυλίδη, έμπειρο στέλεχος της Ασφαλιστικής Αγοράς, με πολύχρονη εμπειρία ως Επικεφαλής (Διευθύνων Σύμβουλος) των Ασφαλιστικών Εταιριών MAGDEBURGER HELLAS - θυγατρική της ALLIANZ (1996-1998), NORDSTERN COLONIA HELLAS - θυγατρική της AXA (1999-2004) και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (2004-2009).

Η PAVLIDIS BROKERS δημιουργήθηκε για να παρέχει προς τους πελάτες της υπηρεσίες :

Η δημιουργία της PAVLIDIS BROKERS πραγματοποιήθηκε - αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένης ασφαλιστικής τεχνογνωσίας - με αποκλειστικό σκοπό, να προσθέσει συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία (από την Διοίκηση Ασφαλιστικών Ομίλων) στην ελληνική Αγορά Διαμεσολαβητών και Συμβούλων Επιχειρήσεων και να παράσχει υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου με άριστη επιστημονική κατάρτιση στους πελάτες της, καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν στην εγχώρια αγορά. 

Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Managers Επιχειρήσεων και Ελεύθερους Επαγγελματίες/Επιχειρηματίες καθώς και σε Διοικήσεις Ταμείων και Οργανισμών, οι οποίοι επιθυμούν, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, να μειώσουν τη δαπάνη για ασφαλίσεις της Μονάδος που διοικούν, χωρίς να μειώσουν το επίπεδο προστασίας και παροχών ή εναλλακτικά να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλισής τους χωρίς να αυξήσουν το κόστος. Παράλληλα απευθύνεται και στον Ιδιώτη με ασφαλιστική συνείδηση, που επιθυμεί να απολαμβάνει για τον ίδιο ή/και για την οικογένεια του άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε ασφαλιστικό του θέμα πριν και μετά την ασφάλιση.

Η φιλοσοφία που μας διακρίνει είναι, ότι θέτουμε τον πελάτη στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης μας, αναζητώντας έγκυρες και αξιόπιστες εναλλακτικές ασφαλιστικές λύσεις για την κάλυψη των ασφαλιστικών του αναγκών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Πολιτική μας είναι, να προσφέρουμε αντικειμενικές και ανεξάρτητες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, χωρίς δεσμεύσεις με Ασφαλιστικές Εταιρίες, που να καλύπτουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του.

Στρατηγική μας είναι, να δημιουργούμε πρόσθετη αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών μας, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα κάθε ενός ξεχωριστά, αναλόγως και του κλάδου που αυτός δραστηριοποιείται καθώς και το βαθμό διεθνοποίησης της επιχειρηματικής του δράσης.

Η παρουσία μας σε όλη την Επικράτεια εξασφαλίζεται από τα Υποκαταστήματα μας σε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και ΣΕΡΡΕΣ (2η & 3η Βιομηχανικές Περιοχές της Ελλάδος), που στελεχώνονται από έμπειρους, εξειδικευμένους και άριστα καταρτισμένους Ασφαλιστικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων και δραστηριοποιούνται σε όλες τις μεγάλες Πόλεις και οι οποίοι ενστερνίζονται τις αρχές και την φιλοσοφία μας και παρέχουν στους πελάτες μας υπηρεσίες ποιότητος και επιπέδου από κοντά και στον χώρο τους.

Οι εργασίες που παρέχουμε ενδεικτικά είναι:

Στην Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, υποστηρίζουμε την ανάγκη Επιχειρήσεων, Οργανισμών, Συλλόγων, Συνδέσμων και κάθε είδους επαγγελματιών για αναζήτηση των καλλίτερων και οικονομικότερων λύσεων για την σωστή και αποτελεσματική κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών, μέσα από ανεξάρτητη, και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την μεγάλη εμπειρία που κατέχουμε.

Στο RISK MANAGEMENT, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τους τρόπους, τα μέσα και τη διαδικασία βελτίωσης των προς ασφάλιση κινδύνων, με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή των ζημιών και την μείωση διαχρονικά του κόστους ασφάλισης και των συνεπειών από ζημιογόνα γεγονότα.

Βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή, βελτιώνοντας τις λειτουργικές συνθήκες της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και υποστηρίζοντάς τους στην επίτευξη των προσωπικών και επιχειρησιακών τους στόχων.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ, προσφέρεται με βάση την υψηλή τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία που κατέχουμε στο διακανονισμό μεγάλων και εξειδικευμένων ζημιών καθώς και την εξειδικευμένη γνώση των συνεργατών Μηχανολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρονικών-Μηχανικών και Δικηγόρων μας σε θέματα διαχείρισης Υλικών αλλά και Οικονομικών (Αποθετικών) Ζημιών μεγάλων καταστροφικών και δύσκολων ζημιών. Σε απόλυτη συνεργασία με τους αρμοδίους της επιχείρησης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις ενέργειες για την ικανοποίηση της ασφαλιστικής απαίτησης του πελάτη, με αποτέλεσμα την απόλυτη και δίκαιη οικονομική αποζημίωση, με τελικό σκοπό την πλήρη αποκατάσταση και την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της Επιχείρησής.

Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες ως επιχειρήσεις με μετόχους που προσδοκούν το κέρδος συμφέρον τους είναι να αποζημιώσουν συνήθως το ελάχιστό δυνατό ποσό και όχι αυτό που ασφαλίζουν και μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους παθόντες επιχειρηματίες. Ο Πραγματογνώμονας που θα αναλάβει την εκτίμηση επειδή είναι οικονομικά εξαρτώμενος από την Ασφαλιστική, θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει πρώτα τις δικές τις επιθυμίες και προσδοκίες. Εμείς, ως σύμβουλος της Επιχείρησης μας ενδιαφέρει να αποζημιωθεί ο πελάτης μας σύμφωνα με αυτά που έχει ασφαλίσει δίκαια και αποδεκτά από τον επιχειρηματία. Έτσι λειτουργούμε προς το συμφέρον του πελάτη μας και διασφαλίζουμε να λάβει τη μέγιστη δυνατή αποζημίωση που δικαιούται σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Οι Κλάδοι Ασφάλισης που δραστηριοποιούμαστε καλύπτει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών σας αναγκών και ειδικότερα: 

Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες που συνεργαζόμαστε συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και αξιολογούνται συνεχώς από τις υπηρεσίες μας σχετικά με την φερεγγυότητά τους και την συμπεριφορά τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Η ασφαλιστική κάλυψη των εξειδικευμένων ασφαλιστικών κινδύνων (Ναυτιλία, Αεροπλοΐα, Περιβάλλον, Αστικές Ευθύνες, Μεγάλα Έργα, Επέκτασης Εγγυήσεων, Μεγάλες Αθλητικές & Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις κλπ) παρέχεται μέσω διεθνών συνεργασιών με μεγάλους οίκους (Brokers) του εξωτερικού.

Οι Μεγάλοι Εταιρικοί Πελάτες μας συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και είναι από τις πιο κερδοφόρες στο Κλάδο τους.

Σύντομο Βιογραφικό Ιδρυτή

Ο Ιωάννης Παυλίδης είναι διπλωματούχος Οικονομολόγος - Μαθηματικός (Πανεπιστήμιο Ulm Γερμανίας 1994), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΒΑ - Nottingham Μεγάλη Βρετανία), εργάστηκε ως Βοηθός Καθηγητή (Λέκτορας) στο Πανεπιστήμιο Ulm (Έδρα Χρηματοοικονομικών) και εκπαιδεύτηκε στις Ασφαλιστικές Εταιρίες R+V Versicherung και Vereinte Versicherung (Όμιλος Allianz) στην Γερμανία. Κατόπιν διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην Magdeburger Hellas (θυγατρική της Allianz) (3 έτη), στην Nordstern Colonia Hellas (θυγατρική της ΑΧΑ) (6 έτη), στην Αγροτική Ασφαλιστική (5 έτη) [παράλληλα ήταν και εκτελεστικός Πρόεδρος στην ΑΤΕ Insurance Romania (4 έτη)]. Επίσης, συμμετείχε επί σειρά ετών στο Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών (ΕΑΕΕ) και διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων και Αστικής Ευθύνης, Μέλος των Διαχειριστικών Επιτροπών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων και του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (Πρασίνων Καρτών). Από το 2010 ασχολείται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως Μεσίτης Ασφαλίσεων & Σύμβουλος Επιχειρήσεων.