η εταιρεία

ασφαλιστικές υπηρεσίες

διαχείριση κινδύνου

επικοινωνία

Η Εταιρεία

Η IRMS – PAVLIDIS BROKERS είναι μία σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη Επιχείρηση Μεσιτών Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, η οποία ιδρύθηκε το 2011 από τον Ιωάννη Παυλίδη (M.B.A. – Dipl.math.oec.), έμπειρο στέλεχος της Ασφαλιστικής Αγοράς, με πολύχρονη εμπειρία ως Επικεφαλής (Διευθύνων Σύμβουλος) των Ασφαλιστικών Εταιριών MAGDEBURGER HELLAS - θυγατρική της ALLIANZ (1996-1998), NORDSTERN COLONIA HELLAS - θυγατρική της AXA (1999-2004) και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (2004-2009).

Η IRMS – PAVLIDIS BROKERS δημιουργήθηκε για να παρέχει προς τους πελάτες της υπηρεσίες :
  • Ασφαλιστικής & Αντασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Insurance Broking) 
  • Συμβούλου Επιχειρήσεων επί Ασφαλιστικών Θεμάτων (Insurance Consulting) 
  • Εκτίμησης & Αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων (Risk Management) 
  • Συμβούλου Επαγγελματικών Ταμείων & Ταμείων Υγείας Οργανισμών (Consultant Occupational Health Funds & Funds Organizations) 
  • Διαχείριση Ομαδικών Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων (Group Heαlth Management) 
  • Διαχείρισης & Διακανονισμού ασφαλιστικών ζημιών (Claims Management & Consulting) 
Η δημιουργία της IRMS – PAVLIDIS BROKERS έγινε με αποκλειστικό σκοπό, να προσθέσει τεχνογνωσία και εμπειρία (από τη διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων) στην ελληνική Αγορά Διαμεσολαβητών και Συμβούλων Επιχειρήσεων και να παράσχει υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου με άριστη επιστημονική κατάρτιση στους πελάτες της, καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν στην εγχώρια αγορά.

Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και Managers Επιχειρήσεων καθώς και σε Διοικήσεις Ταμείων και Οργανισμών, οι οποίοι επιθυμούν, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, να μειώσουν τη δαπάνη για ασφαλίσεις της Μονάδος που διοικούν, χωρίς να μειώσουν το επίπεδο προστασίας και παροχών ή εναλλακτικά να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλισής τους χωρίς να αυξήσουν το κόστος. Παράλληλα απευθύνεται και στον Ιδιώτη με ασφαλιστική συνείδηση, που επιθυμεί να απολαμβάνει άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε ασφαλιστικό του θέμα, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για ασφάλιση.

Η φιλοσοφία που μας διακρίνει είναι, ότι θέτουμε τον πελάτη στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης μας, αναζητώντας έγκυρες και αξιόπιστες εναλλακτικές ασφαλιστικές λύσεις για την κάλυψη των ασφαλιστικών του αναγκών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Πολιτική μας είναι, να προσφέρουμε αντικειμενικές και ανεξάρτητες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, χωρίς δεσμεύσεις με Ασφαλιστικές Εταιρίες, που να καλύπτουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του.

Στρατηγική μας είναι, να δημιουργούμε πρόσθετη αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών μας, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα κάθε ενός ξεχωριστά, αναλόγως και του κλάδου που αυτός δραστηριοποιείται καθώς και το βαθμό διεθνοποίησης της επιχειρηματικής του δράσης.

Η παρουσία μας σε όλη την Επικράτεια εξασφαλίζεται από τα επιτόπου Γραφεία μας και το ευρύ Δίκτυο Συνεργατών μας, που στελεχώνονται από έμπειρους, εξειδικευμένους και άριστα καταρτισμένους Ασφαλιστικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων και δραστηριοποιούνται σε όλες τις μεγάλες Πόλεις και οι οποίοι ενστερνίζονται τις αρχές και την φιλοσοφία μας και παρέχουν στους πελάτες μας υπηρεσίες ποιότητος και επιπέδου από κοντά και στον χώρο τους.


Ο Ιωάννης Παυλίδης είναι διπλωματούχος Οικονομολόγος - Μαθηματικός (Πανεπιστήμιο Ulm Γερμανία 1994), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΒΑ - Nottingham Μεγάλη Βρετανία), εργάστηκε ως Βοηθός Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Ulm και εκπαιδεύτηκε στις Ασφαλιστικές Εταιρίες R+V Versicherung και Vereinte Versicherung (Όμιλος Allianz) στην Γερμανία. Κατόπιν διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην Magdeburger Hellas (θυγατρική της Allianz) (3 έτη), στην Nordstern Colonia Hellas (θυγατρική της ΑΧΑ) (6 έτη), στην Αγροτική Ασφαλιστική (5 έτη) [παράλληλα ήταν και εκτελεστικός Πρόεδρος στην ΑΤΕ Insurance Romania (4 έτη)]. Επίσης, συμμετείχε επί σειρά ετών στο Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών (ΕΑΕΕ) και διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων και Αστικής Ευθύνης, Μέλος των Διαχειριστικών Επιτροπών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων και του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (Πρασίνων Καρτών).