η εταιρεία

ασφαλιστικές υπηρεσίες

διαχείριση κινδύνου

επικοινωνία

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Η IRMSPAVLIDIS BROKERS δημιουργήθηκε για να παρέχει προς τους πελάτες της υπηρεσίες :

 • Ασφαλιστικής & Αντασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Insurance Broking) 
 • Συμβούλου Επιχειρήσεων επί Ασφαλιστικών Θεμάτων (Insurance Consulting) 
 • Εκτίμησης & Αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων (Risk Management) 
 • Συμβούλου Επαγγελματικών Ταμείων & Ταμείων Υγείας Οργανισμών (Consultant Occupational Health Funds & Funds Organizations) 
 • Διαχείριση Ομαδικών Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων (Group Heαlth Management) 
 • Διαχείρισης & Διακανονισμού ασφαλιστικών ζημιών (Claims Management & Consulting)

Οι εργασίες που παρέχουμε ενδεικτικά είναι :

 • Η παροχή υπηρεσιών Risk Management με διερεύνηση, καταγραφή και ιεράρχηση των κινδύνων, που διατρέχουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των πελατών και η κατάθεση Μελέτης με υποβολή Προτάσεων μείωσης ή/και περιορισμού των ασφαλιστικών κινδύνων καθώς και των πρόσθετων μέτρων προστασίας που απαιτούνται. 
 • Η διερεύνηση των αντικειμενικών και πραγματικών ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη. 
 • Ο έλεγχος των υφιστάμενων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και η παροχή προτάσεων για άμεση τροποποίηση τους με την συνεργασία των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους, ώστε να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις και ατέλειες και να υπάρξει η μέγιστη δυνατή κάλυψη σε περίπτωση τυχαίου ζημιογόνου συμβάντος. 
 • Η κατάρτιση του καταλληλότερου ασφαλιστικού προγράμματος για κάθε είδος ασφαλιστικού κινδύνου, που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της επιχείρησής, αλλά και στις προσωπικές ανάγκες. 
 • Η διενέργεια έρευνας στη τοπική και διεθνή ασφαλιστική αγορά για την διερεύνηση της δυνατότητας τοποθέτησης (ασφάλισης) του επιθυμητού ασφαλιστικού προγράμματος. 
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διενέργειας διαγωνισμών σε Επιχειρήσεις του εγγύτερου (ΟΤΑ) αλλά και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΔΕΚΟ). 
 • Η παροχή συμβουλών δημιουργίας και διαχείρισης Επαγγελματικών Ταμείων. 
 • Η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών εξυγίανσης Ταμείων Υγείας και Ταμείων Συντάξεων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. 
 • Η ανάληψη διαχείρισης διακανονισμού ζημιών με σκοπό την αποφυγή διενέξεων και καθυστερήσεων.

Οι Κλάδοι Ασφάλισης
που δραστηριοποιούμαστε καλύπτουν όλο το φάσμα των ασφαλιστικών σας αναγκών και ειδικότερα :
 • Ζωής, Σύνταξης & Υγείας (Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη) 
 • Ομαδικών Ασφαλίσεων Προσωπικού Επιχειρήσεων, Συλλόγων Εργαζομένων & Συνεταιρισμών 
 • Προσωπικών Ατυχημάτων (Θάνατος, Αναπηρία, Τραυματισμός) 
 • Ταξιδιωτική Ασφάλιση ατόμων και ομάδων (Ατύχημα, Ασθένεια, Κλοπή) 
 • Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατοικία μόνιμη & εξοχική, Επαγγελματική Στέγη, Βιομηχανία) 
 • Γενικής Αστικής Ευθύνης (επιχειρήσεων, καταστημάτων & οικογενειών) 
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη 
 • Αστική Ευθύνης Προϊόντος & Μόλυνσης Περιβάλλοντος κ.α. 
 • Ευθύνης Διευθυνόντων, Διευθυντών & Μελών Δ.Σ. για λάθη & παραλήψεις 
 • Μεταφορών Εμπορευμάτων 
 • Logistigs (μεταφορά & αποθήκευση) 
 • Σκαφών Αναψυχής 
 • Εμπορικών Πλοίων (& Πλωτών Μέσων) 
 • Πληρωμάτων Πλοίων 
 • Αεροσκαφών (πολιτικής –επιβατικής & αθλητικής αεροπλοΐας) 
 • Κατασκευής Τεχνικών Έργων (και στο εξωτερικό) 
 • Κατά Παντός Κινδύνων Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μηχανικών Βλαβών Επιχειρήσεων 
 • Χρηματοκιβωτίων, Ταμείων, Μεταφοράς Χρημάτων & Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων 
 • Έργων Τέχνης, Μουσείων, Εκθέσεων & Εκδηλώσεων (ακύρωση παράστασης) 
 • Πιστώσεων (ασφάλιση πωλήσεων) 
 • Νομικής Προστασίας προσώπων & επιχειρήσεων 
 • Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων 
 • Οδικής Βοήθειας (Απλών και Βαρέων Οχημάτων) 
 • Γεωργικών Ασφαλίσεων και Ιχθυοκαλλιεργειών (& κατοικίδιων σκύλων) 
 • Προστασίας αγορών (Ατύχημα & Κλοπή Συσκευών) 
 • Εγγυήσεων & Επέκτασης Εργοστασιακών Εγγυήσεων Συσκευών & Οχημάτων 
Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες που συνεργαζόμαστε συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και αξιολογούνται συνεχώς από τις υπηρεσίες μας σχετικά με την φερεγγυότητά τους και την συμπεριφορά τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Η ασφαλιστική κάλυψη των εξειδικευμένων ασφαλιστικών κινδύνων (Ναυτιλία, Αεροπλοΐα, Περιβάλλον, Αστικές Ευθύνες, Μεγάλα Έργα, Επέκτασης Εγγυήσεων, Μεγάλες Αθλητικές & Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις κλπ) παρέχεται μέσω διεθνών συνεργασιών με μεγάλους οίκους (Brokers) του εξωτερικού.

Οι Μεγάλοι Εταιρικοί Πελάτες μας συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και είναι από τις πιο κερδοφόρες στο Κλάδο τους.