Η IRMS – PAVLIDIS BROKERS είναι μία σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη Επιχείρηση Μεσιτών Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, η οποία ιδρύθηκε το 2011 από τον Ιωάννη Παυλίδη (M.B.A. – Dipl.math.oec.), έμπειρο στέλεχος της Ασφαλιστικής Αγοράς, με πολύχρονη εμπειρία ως Επικεφαλής (Διευθύνων Σύμβουλος) των Ασφαλιστικών Εταιριών MAGDEBURGER HELLAS - θυγατρική της ALLIANZ (1996-1998), NORDSTERN COLONIA HELLAS - θυγατρική της AXA (1999-2004) και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (2004-2009).η εταιρεία
ασφαλιστικές υπηρεσίες
διαχείριση κινδύνου